5. Gün /28.07.2023

 5. Gün /28.07.2023

Katılımcılar, kalıpların kurulması için çalışmalarını sürdürdüler. Bir gün önceden alana getirilen malzemelerin çalışmalara uyarlanmasına devam edildi.

Betonun döküm yöntemleri üzerine, uzmanlarla değerlendirmeler yapılırken; öğrenciler, kalıpların nasıl kurulacağı yönündeki biçimleri çizim programları kullanarak grup yöneticileriyle revize ettiler.