2. Gün /25.07.2023

 2. Gün /25.07.2023

Etkinliğin ikinci gününde Sinan Salonunda TÜRKÇİMENTO Teknik Asistanı İnş. Y. Müh. Barış Akbelen tarafından Beton üretim teknolojisi ve betonun gösterdiği davranışlar dünyadaki farklı uygulama örnekleri ile birlikte anlatıldı. Bu sunumun ardından atölye çalışmalarına devam edildi. Sonrasında, yemek arası verildi. Daha sonrasında ise; Limak Çimento tarafından hazırlanan İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamlı sunum, Limak Çimento İSG Uzmanı Çağrı Kurt tarafından gerçekleştirildi. İkinci gün akış programının bu ilk aşamasının ardından, öğrenciler ve ekip yöneticileri atölyelere geçerek çalışmalarını sürdürdüler.

Bir önceki günden başlayan tasarım kararları, netleşmeye ve bu çerçeveden çizim programları ile modelleme ve maket çalışmaları başladı. Saat 18.30 a kadar süren atölye çalışmasının ardından tüm katılımcılarla birlikte Chyrso Türkiye ev sahipliğinde yemeğe gidildi. Yemeğin ardından ise; Edirne kent merkezinde, Eski Cami, Üç Şerefeli Camii ve çevresini kapsayan kısa bir gezi gerçekleştirildi. 

 

Gezinin tamamlanmasını ardından yeniden Mimarlık Fakültesi yerleşkesine dönülerek, Sinan Salonunda çalışma grupları tarafından sunum ve proje savunusu gerçekleştirildi. Bu aşamada; çalışma grupları tarafından hazırlanan tasarımlarını beton üretim teknolojisi çerçevesinde nasıl üretilebileceği, uzmanlar ve öğretim üyeleri tarafından bir tartışma ortamında değerlendirilmesi yapıldı.