speaker-photo

Mehmet Ali Gasseloğlu

Moderatör

Mehmet Ali Gasseloğlu 2018 yılında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mimarlık Bölümünden, 2022 yılında "Boş Mekan: Eleştirel Bir Olasılıklar Alanı" başlıklı tezi ile İstanbul Teknik Üniversitesi Mimari Tasarım Yüksek Lisans Programından mezun olmuştur. Çalışma alanları mimarlık eğitiminde ve pratiğinde enformel yaklaşımlar, alternatif mekansal pratikler ve katılımcılık üzerine yoğunlaşmaktadır. 2020 yılında kurulan ve kamu yararı gözeterek mekansal pratikler geliştirmeyi amaçlayan 'Lokal: Araştırma ve Tasarım İşliği'nin kurucu üyelerinden biridir. Gebze Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesinde Araştırma Görevlisi olarak çalışmakta, mimari tasarım alanındaki doktora çalışmasına İstanbul Teknik Üniversitesi'nde devam etmektedir.