speaker-photo

Dr. Mimar D. Ferhan Yalçın

Koordinasyon

1982 Osmaniye doğumlu. Lisans eğitimini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Bölümünde tamamladı. Lisans eğitimi sırasında “2005 Betonart Yaz Okulu” başta olmak üzere, 2006 “Osmaniye İli Merkez ve İlçeleri Kültür Envanteri Yüzey Araştırması” gibi çeşitli çalışmalara katıldı. Lisans eğitimini tamamladıktan sonra bir yıl Doç. Dr. Hakkı Moltay ile birlikte MİMTA Mimarlık tasarım ofisinde, bir buçuk yıl Bayrampaşa Forum A.V.M şantiyesinin dış kabuk ve çatı işlerinde çalıştı. Çeşitli ulusal ve uluslararası sempozyumlarda basılmış bildirilerinin yanı sıra Bilkent Kültür Girişimi’nin 2011 yılında “Sizin Ellerinizle Şekillensin, Kültür Ürünlerine Dönüşsün” sloganıyla düzenlediği yarışmada grafik dalında 2. lik ödülünü kazanmıştır.2013 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimari Tasarım Sorunları programından “Değişen Toplum, Kültür, Gelenek Ve Sosyal Yapının Mekan Oluşumuna Etkisinin; Kadırga Semti Örneğinde İncelenmesi” başlıklı teziyle mezun olmuştur. 2010-2014 yıllarında İstanbul Kültür Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi İç mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümünde Araştırma Görevlisi olarak çalışmıştır. 2014-2015 yılları arasında New York Üniversitesi’nden (N.Y.U) “Modern Mimari 1990-2014” ve “New York; Mimari ve Değişen Yaşam Biçimleri” derslerini almak için bir yıl New York Şehrinde yaşamıştır. 2008-2014 yılları arasında “Betonart Yaz Okulu” moderatörlüğünü üstlenmiş,2014 yılında aynı workshop’un yürütücülüğünü devralmıştır. 2015-2016 yılları arasında Zirve Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesinde öğretim görevlisi olarak çalışmıştır. 2017-2019 yılları arasında İstanbul Arel Üniversitesi ve İstanbul Kültür Üniversitesi İç Mimarlık ve Mimarlık Bölümlerinde dersler vermiştir. Ayrıca 2017-2019 yıllarında tasarım eğitimine yeni başlayan öğrencileri informel çalışmalarla tanıştırmayı amaçlayan “Mimarlığa Merhaba” projesinin koordinatörlüğünü yapmıştır.2021-2022 bahar döneminde Erasmus+ bursu kazanarak Dresden Teknik Üniversitesinde "Making Heimat" modülü kapsamında dersler vermiştir. 2019-2022 yılları arasında İstanbul Arel Üniversitesi Mimarlık bölümünde tam zamanlı öğretim görevlisi olarak çalışmıştır. 2022 yılında İstanbul Arel Üniversitesi İç Mimarlık bölümüne Dr. Öğretim Üyesi olarak atanmış ve bu göreve devam etmektedir.