speaker-photo

Prof. Dr. Didem Baş

Akademik Danışman

1996 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Mimarlık Bölümünden mezun olmuştur. 1998 yılında  “Cam Malzemenin İç Mekanda Bölücü Eleman Olarak Kullanım Şekillerinin Araştırılması” başlıklı tez çalışması ile İç Mimarlık yüksek lisansını, ardından 2001 yılında “Yüzeylerin Dokusal İfadeleri İle Mekan Kimliğinin Oluşturulmasında Yapısal Çözümlemeye Dayanan Bir Yöntem Önerisi” başlıklı tez çalışması ile Mimar Sinan Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İç Mimarlık Anasanat/Anabilim Dalında Sanatta Yeterlik Programını tamamlamıştır. 2002 yılından itibaren Çukurova Üniversitesi ve 2009 yılından Kültür Üniversitesi İç Mimarlık Bölümlerinde Yardımcı Doçent olarak görev yapmış olan Baş, Doçentlik unvanını 2013 yılında Mimarlık Tasarım/Planlama/Proje/Uygulama alanında almıştır.2014-2017 yıllarında Çukurova Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi İç Mimarlık Bölümünde, 2017-2019 yılları arasında da İstanbul Arel Üniversitesi İç Mimarlık Bölümünde Doçent olarak görev yapmıştır. 2019-2021 yıllarında İstanbul Arel Üniversitesi İç Mimarlık Bölümünde Profesör kadrosuna atanan Baş, 20.06.2022 tarihinden itibaren de Trakya Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, İç Mimarlık Bölümünde Profesör olarak görev yapmaktadır.

 

“İç Mimarlık Proje” tasarım ve uygulamalı “Yapı İçi Konstrüksiyon ve Malzeme”  lisans dersleri ile birlikte “Detay Tasarımında Malzeme”, “Mekan Öğelerinin Tasarımında Yaratıcı Biçimlendirme” İçmimarlık Anasanat Lisansüstü Dersleri başlıca alan derslerini oluşturmuştur.  Çalışma alanı kapsamında çok sayıda yurt içi ve yurt dışı bilimsel, kültürel ve sanat proje çalışmalarında akademik danışman, eğitmen, konuk konuşmacı ve araştırmacı olarak görev yapmıştır. Yurtiçi ve yurtdışı bilimsel yayın ve çalışmalarının yanı sıra tez jüri üyeliği ve yürütücülüğü, birçok Bilimsel Kurul Üyelikleri, hakemlik ve yayın editörlüğü yapmış, bilimsel ve akademik çalışma ile birlikte birçok idari görevi sürdürmüştür. Milli Eğitim Bakanlığı İstanbul- İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinde eğitimcilerin eğitimi ve Büyükçekmece İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü proje ekibi ile birlikte çok sayıda toplumsal fayda içerikli çalışmada yer almıştır.